ووووزلا" محدود می‌شود

در پی شکایات شبکه های تلویزیونی، بازیکنان و تماشاگران، برگزارکنندگان رقابت های جام جهانی نواختن شیپورهای سنتی آفریقایی موسوم به "ووووزلا" را محدود می کنند.


  دنی جوردان، مدیراجرایی کمیته برگزاری رقابت های جام جهانی 2010، گفت محدود کردن و یا منع استفاده از ووووزلا در دست بررسی است. وی گفت: ما نواختن این شیپورها را به هنگام سرود ملی کشورها و اعلام اسامی بازیکنان ممنوع اعلام کرده ایم.

 در خلال برگزاری رقابت های جام کنفدراسیون های سال 2009 ، برخی مربیان نسبت به ووووزلا اعتراض داشتند . بازیکنان و شبکه های رسانه ای هم نسبت به نواختن این شیپورها اعتراض خود را اعلام کرده بودند. این در حالی است که فیفا گفته بود این شیپورها فضای ویژه آفریقایی به رقابت ها می بخشد و استفاده از آن را مجاز دانسته بود.

 جوردان گفت: ما ترجیح می دهیم در ورزشگاه ها سرود خوانده شود. این موضوع همیشه باعث تولید انگیزه در نزد بازیکنان می شود و ما سعی می کنیم هواداران را به این امر ترغیب کنیم.