حاشیه‌های كنفرانس خبری مارادونا

سرمربی پرحاشیه تیم فوتبال آرژانتین با تاخیر زیادی به کنفرانس خبری آمد و مثل همیشه سوژه‌های خبری زیادی را به همراه خود آورد در پایان بازی آرژانتین و کره جنوبی دیه‌گو آرماندو مارادونا با تاخیر عجیبی به نشست خبری آمد و مثل همیشه خبرنگاران را به ستوه آورد. او با لبخندهای معنی‌دار خود روی صندلی نشست و در جمله ابتدایی خود گفت: فکرش را می‌کردید اینقدر مقتدرانه شروع کنیم.

 مارادونا توجه زیادی به سؤال خبرنگاران نداشت و هربار ترجیح می‌داد حرف‌های خودش را در بخش پاسخ مربی به مخاطب منتقل کند. 4 دوربین اختصاصی در طول مسابقه سعی می‌کردند لحظه‌های پرحاشیه مارادونا را ثبت و ضبط کنند.